Foto bij Hotel Okura Amsterdam
Foto bij Hotel Okura Amsterdam
Foto bij Hotel Okura Amsterdam
Foto bij Hotel Okura Amsterdam
Foto bij Hotel Okura Amsterdam
Foto bij Hotel Okura Amsterdam
Foto bij Hotel Okura Amsterdam
Foto bij Hotel Okura Amsterdam
Vorige Volgende
FACILITY SERVICES
Hotel Okura Amsterdam

Projectomschrijving:
Renovatie interieur diverse kamers
Geleverde diensten:
onderhoud

Hotel Okura Amsterdam

Renovatie interieur diverse kamers

Klantvraag

Hotel Okura Amsterdam wilde diverse kamers renoveren op de 4e tot en met 7e verdieping. Deels door met nieuw meubilair bestaand meubilair te vervangen en deels door gebruikerssporen op het bestaande interieur te op een hoogwaardige manier te herstellen. Okura vroeg INTOS om het nieuwe meubilair te leveren en tevens vanuit INTOS Maintenance het onderhoud aan de bestaande meubels uit te voeren.

Aanpak

De kamers werden steekproefsgewijs doorgelopen om de huidige staat van het meubilair op te nemen. Op basis hiervan is een kostenindicatie afgegeven. Na akkoord zijn twee onderhoudsspecialisten twee weken bezig geweest om diverse herstelwerkzaamheden nauwkeurig uit te voeren, zodat deze niet waarneembaar zijn met het blote oog. Zo zijn beschadigingen op het houten fineer hersteld met hardwax en retoucheerstiften, zijn scharnieren gesteld en meubels waterpas gezet.

Resultaat

“De kamers zijn weer in volledig nieuwe staat. De combinatie van herstelwerkzaamheden en nieuw meubilair is een bewuste en duurzame keuze met een prachtig eindresultaat,” aldus John Krul, Manager INTOS Maintenance.

Andere interessante projecten:

Wat kan INTOS voor uw bedrijf betekenen?

Neem contact op