Kwaliteit

“INTOS voegt intelligentie toe aan een ambachtelijk vak”

Theo Spanjaart,
oprichter INTOS

Kwaliteit zit in onze genen

Kwaliteit is onze belangrijkste kernwaarde. INTOS ontwikkelt, produceert en installeert hoogwaardige interieurs en speciaal meubilair. Ook leveren wij hoge kwaliteit projectmanagement. Van concept tot oplevering en onderhoud: bij onze professionele projectteams is elk project van A tot Z in goede handen.

 

certificaat_nen_en_iso_14001_samengevoegd_1.jpg

ISO 14001 Certificering

INTOS is ISO 14001:2022 gecertificeerd voor "hoogwaardige maatwerkoplossingen in de interieurbouw voor technische en logistiek complexe vraagstukken, van ontwerpschets tot oplevering in gebouwen." Wij tonen hiermee aan dat ons milieumanagementsysteem voldoet aan de gestelde eisen. INTOS onderneemt zo millieuvriendelijk en duurzaam mogelijk.

nen_en_iso_9001.png   

ISO 9001 Certificering

INTOS is ISO 9001 :2022 gecertificeerd voor “hoogwaardige maatwerkoplossingen in de interieurbouw voor technische en logistiek complexe vraagstukken, van ontwerpschets tot oplevering in gebouwen." Zo garandeert INTOS de kwaliteit in de gehele organisatie en in alle processen. ISO is een Internationale organisatie die een erkende norm neerzet voor producten, diensten en systemen om kwaliteit, veiligheid en efficiëntie te verzekeren.

 vca_2017.png  

VCA bedrijfscertificering

INTOS is VCA** 2017/6.0 gecertificeerd voor "het uitvoeren van montage- en demontagewerkzaamheden van interieurs in gebouwen”. INTOS hecht veel waarde aan een veilige en gezonde werkomgeving. De certificering betekent dat wij voldoen aan de gestelde normen voor Veiligheid Gezondheid en Milieu (VGM) op de werkvloer. Hierdoor is er minder verzuim als gevolg van arbeidsongevallen, zijn er minder arbeidsongeschikten, is er minder kans op calamiteiten en meer aandacht voor het milieu.

 statement_safety_culture_ladder_trede_2.jpg

Safety Culture Ladder

INTOS heeft de Safety Culture Ladder trede 2 in 2022 behaald. De Safety Culture Ladder wordt steeds belangrijker omdat dit uitwijst dat veilig gedrag niet alleen door documenten maar bovenal door gedrag wordt getoond. Het geeft aan dat de cultuur (manier van denken en handelen) de prioriteit aan veilig werken geeft. INTOS werkt aan het opklimmen van deze ladder.

 6hoek_veiligheid_kam_handboek.png  

KAM beleidsverklaring

INTOS beschouwt kwaliteit, veiligheid, gezondheid en millieu als prioriteiten in de bedrijfsvoering. De ontwikkeling, vaststelling en uitvoering hiervan is vastgelegd in een verklaring in ons bedrijfsbeleid.  INTOS heeft tevens een KAM Handboek gemaakt. Deze definieert het toepassingsgebied van het KAM-managementsysteem van INTOS en verbindt de systeemdocumenten aan de verschillende elementen van de normen ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 en VCA:2017/6.0.

 6hoek_kwaliteit_cbm_logo.png  

CBM lidmaatschap

Sinds de oprichting van INTOS in 1991 is INTOS lid van de Koninklijke CBM, de branchevereniging voor de interieurbouw en meubelindustrie. In totaal vertegenwoordigt CBM ongeveer 500 leden.

 

Leer de kwaliteit van INTOS zelf kennen