Patiënten kamers & publieke ruimtes

Van verpleegafdeling tot operatieruimte

INTOS heeft de afgelopen jaren veel projecten in de zorg gerealiseerd. Denk daarbij aan complete inrichting van ziekenhuisafdelingen en specialistische centra. Maar we hebben ook restaurants, baliegebieden, operatieruimtes en wachtruimtes voorzien van speciaal meubilair.

Wij ontzorgen u compleet

Bij bouw- en inrichtingsprojecten in de zorg zijn vaak veel verschillende disciplines betrokken. Daarom moet u erop kunnen vertrouwen, dat deze projecten efficiënt, snel en goed worden uitgevoerd. INTOS kan daarin leidend zijn waarbij we ook op turnkey basis alle werkzaamheden uitvoeren. Onze projectleiders zijn zeer ervaren en bekend met de specifieke aandachtspunten en eisen van (her)inrichting binnen de zorg.

Neem nu contact op