Renovatie

 

Ook voor renovaties is INTOS uw partner! Met onze kennis van de bouwkundige onderdelen van een ruimte kunnen wij flexibel inspelen op het eisenpakket vanuit het bestek en de tekeningen. In goed overleg met de betrokkenen, maar vooral ook met onze opdrachtgever, ontwikkelen we een voorstel, voorzien we in 3-D tekenwerk en maken we in een lean-planning die de vlotte doorloop moet waarborgen. Uiteraard zijn we wendbaar wanneer nodig, een renovatieproject kan immers zorgen voor onverwachte uitdagingen. Regelmatig overleg is belangrijk, het stelt ons in staat alle onderaannemers op tijd in te plannen, en ook om de architect en opdrachtgever op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.