Foto bij Banken
Banken
Banken

Banken

 

Banken vragen een andere aanpak bij de inrichting dan andere kantoren. De gebruikers zijn divers, het zijn immers niet alleen de mensen die er werken, maar vooral ook de bezoekers. Dat maakt dat aan het meubilair hoge eisen worden gesteld waar het gaat om stevigheid, afwerking en uitstraling. De sfeer moet zakelijk zijn, zonder dat het kil is. INTOS heeft veel ervaring met dit type inrichting, en dan vooral ook waar het gaat om het aanpassen daarvan. Daarbij kijken we mee naar mogelijkheden tot hergebruik van meubels om op deze manier binnen het kostenplaatje een nieuwe uitstraling te krijgen. Daarbij gaat het vaak om een seriematige aanpak waarbij INTOS volgens een uitgekiende planning de realisatie uitrolt.