Foto bij .
.

Hybride balies

 

INTOS introduceert de volledig geïntegreerde hybride met de volgende kenmerken:
• Incheckbalie die is ontworpen om te worden gebruikt als een traditionele of een selfbagdrop-balie. De balie is als traditionele balie te bestellen en in een later stadium om te bouwen tot hybride of direct als hybride te bestellen.
• De vrijheid om te kiezen welk type functionaliteiten gewenst zijn binnen de balie. Het ontwerp en de configuratie van de balie worden hierop aangepast.
• De teller kan 's nachts worden omgebouwd.
• Geen hoge investeringen nodig. Alle geïnstalleerde incheckbalies zijn voorbereid om in een later stadium omgebouwd te worden.
• Hoge mate van flexibiliteit in de voorziene toekomstbestendige oplossing.
• Compact, ruimtebesparend, oplossing in ontwerp en integratie.
• Vlak frontaal oppervlak zonder uitstekende onderdelen, voor een passagiersvriendelijke oplossing.
• Ergonomisch vriendelijke oplossing waarbij elk onderdeel is geïntegreerd met oog voor gebruik.
• Natuurlijke bewegwijzering, waarbij visueel duidelijk is of de balie als self-bagdrop moet worden gebruikt.
• Optionele reductie van hardwarecomponenten door gebruik tussen operator en passagier te combineren.
• Het ontwerp is gebaseerd op toegankelijkheid en service waarbij de klant de vrijheid heeft om ontwerpspecificaties en materialisatie te bepalen.
• Integratie is volgens de beschikbare ruimte van de bestaande infrastructuur en plattegrond van de check-in posities. Dit betekent dat als de balie een breedte heeft van 1000 mm, de geïntegreerde SBD dienovereenkomstig wordt gemonteerd.